سه شنبه
1399/05/14
مرکز فروش 03154750439

سلام بر عید فطر

سلام بر عید بندگی
سلام بر عید فطر
و خداحافظ ای ماهِ خوبِ خدا

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت

صد شُکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

همراهان عزیز، طاعات و عبادات قبول، عیدتان مبارک و التماس دعا


ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب