اخبار
هفتمین نمایشگاه بین اللملی فر ش ماشینی تهران
مدیر داخلی گروه نساجی اطمینان از حضور این شرکت در نمایشگاه فرش ماشینی تهران خبر داد .

بیشتر ...

تاییدیه استاندارد فرش 1200شانه اطمینان
مدیر داخلی گروه نساجی اطمینان از تایید استاندارد محصول 1200شانه این شرکت توسط کارشناسان سازمان استاندارد ایران خبر داد

بیشتر ...

مقالات
دستگاه بافندگی آلفا 500 شونهر آلمان - 1200شانه
اشین آلفا 500، دارای 4 ژاکارد مستقل از ماشین با 4 سرووموتور کار می کند. دابی این ماشین یونیوال 500 می باشد که با دوازده یا 16 سرووموتور فعال است. گیربکس ماشین قویتر از آلفا 400 است و این گیربکس بطور کلی برای بافت های سنگین ابداع شده است. ماشینXHDCدار

بیشتر ...

مشخصات فني فرش هاي ماشيني چيست؟
* تراكم فرش: هر تخته فرش داراي دو نوع تراكم (عرضي و طولي) مي‌باشد * تراكم عرضي فرش: تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر عرض فرش را گويند كه با شانه مشخص مي‌شود. مثال: قالي 350 شانه يعني در هر متر عرض فرش معادل 350 ريشه (گره رنگ) بافته شده است. شانه‌هاي ر

بیشتر ...


Copyright ® 2015 by Aria Advertising Center - design by www.ariaads.ir