پنج شنبه
1403/04/28
مرکز فروش 03154750439

آشنایی با مفهوم شانه و تراکم

اول به تعریف شانه می پردازیم

منظور از شانه یعنی تعداد گره در عرض فرش گفته می شود.

مثلا در فرش 700 شانه این است که در یک متر از عرض این فرش 700 گره

وجود دارد و به همین منوال در فرش هایی با هر شانه ای صدق می کند.

در کل مفهوم از تراکم منظور تراکم پود می باشد.

قبل از توضیح این مسئله باید با انواع بافت آشنا شوید که عبارتند از:

one shot

two shot

three shot

 

به ترتیب یعنی تک پودی (فرش های قدیمی)-دو پودی و سه پودی

(فرش های حال حاظر)

البته به دو پود بافت ، بافت کرسیتال هم می گویند و به همین ترتیب به سه 

پود بافت ، بافت هندلوک می گویند.

نحوه ی پود گذاری به سه دسته تقسیم می شود:

پود اصلی (پود بافت یا گره)

پود ضایعات

پود هرز

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت می باشد این است که ما در بافت three shot

هر سه پود را موجود داریم ولی در two shot ما پود هرز نداریم.

به طور مثال در 700 شانه سه نوع تراکم بافت می شود که عبارتند از :

2550 - 2250 - 2100

برای تشخیص تراکم مثلا 2100 را بر 3 تقسیم کرده (بخاطر سه پود داشتن)

تعداد گره در یک متر را بدست می آوریم.

نکته ی دیگر که مهم است ، این است که پود ضایعات و پود هرز پس زمینه ی

فرش را تشکیل می دهد.


ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب