سه شنبه
1401/04/14
مرکز فروش 03154750439

انتخابات انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد
🔵 ۴ صنعتگر فرش ماشینی کاشان و آران و بیدگل بعنوان عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران انتخاب شدند

انتخابات انجمن صنایع

به گزارش نسل فردا، در هجدهمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، ۴ صنعتگر فرش ماشینی کاشان و آران و بیدگل بعنوان عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران انتخاب شدند.

انجمن صنایع نساجی ایران - فرش اطمینان

در انتخابات تعیین اعضای جدید هیئت مدیره این انجمن که ، ۱۷ تیرماه برگزار شد، دو صنعتگر آران و بیدگلی، سید جواد سجادی(گروه نساجی اطمینان) بعنوان عضو اصلی و حسنعلی رمضانی(فرش پامچال) بعنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.
همچنین‌در این انتخابات، دو صنعتگر کاشانی، علی فرهی(فرش فرهی) و سید رضا لاجوردی بعنوان‌اعضای اصلی هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران انتخاب شدند.هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران ۱۵ نفر عضو اصلی و ۵ عضو علی البدل دارد که هر سه سال یکبار با رای اعضای این انجمن انتخاب می شوند.
📝نسل فردا


ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب