پنج شنبه
1399/04/12
مرکز فروش 03154750439

22 تا 25 شهریورماه 98 با افتخار پذیرای شمائیمبا افتخار
پذیرای شمائیم
در یازدهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی ، 
همراه با رونمایی از کلکسیون جدید
22 تا 25 شهریورماه 98
تهران-محل دائمی نمایشگاه های بین المللی - سالن 8 و 9 - غرفه فرش اُپال

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب