سه شنبه
1401/04/14
مرکز فروش 03154750439

کسب تندیس واحد نمونه صنعت، افتخاری دیگر برای محموعه ی اطمینان

کسب عنوان واحد نمونه صنعت استان اصفهان توسط یکی از زیر مجموعه های صنایع نساجی نگین اطمینان ایرانیان

واحد_نمونه_صنعتی

سایر خبرها

خبر قبلی  ـــــــــــــ  خبر بعدی

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب