سه شنبه
1399/04/17
مرکز فروش 03154750439

کسب تندیس واحد نمونه صنعت، افتخاری دیگر برای محموعه ی اطمینان
کسب عنوان واحد نمونه صنعت استان اصفهان توسط یکی از زیر مجموعه های صنایع نساجی نگین اطمینان ایرانیان

واحد_نمونه_صنعتی

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب