سه شنبه
1401/04/14
مرکز فروش 03154750439

«آران و بیدگل» در رتبه دوم تولید فرش ماشینی جهان
فرماندار آران و بیدگل گفت: شهرستان آران و بیدگل پس از شهر غازی عنتب ترکیه، در رتبه دوم تولید فرش ماشینی جهان قرار دارد.

شهرستان آران و بیدگل پس از شهر غازی عنتب ترکیه، در رتبه دوم تولید فرش ماشینی جهان قرار دارد.

دکتر «اسماعیل بایبوردی» در حاشیه همایش توسعه صادرات فرش ماشینی گفت: شهرستان آران و بیدگل با تولید سالانه ۵۰ میلیون مترمربع فرش ماشینی در رتبه نخست تولید فرش کشور و رتبه دوم تولید فرش ماشینی جهان قرار دارد.
فرماندار شهرستان آران و بیدگل افزود: تعداد ۸۱۰ واحد صنعتی در این شهرستان فعال است که سبب اشتغال آفرینی بیش از ۲۰ هزار نفر در این شهرستان شده است.
بایبوردی، صادرات را موتور محرکه اقتصاد توصیف کرد و افزود: توسعه صادرات، در ایجاد اشتغال پایدار، پویایی اقتصادی و افزایش رفاه مردم نقش کلیدی دارد.
وی بر توسعه شرکت های دانش بنیان و استفاده از ظرفیت دانش آموختگان دانشگاهی تاکید کرد و گفت: اگر صنعت، دانش بنیان و پژوهش محور باشد، می تواند اقتصادی هوشمند را شکل دهد که دیگر اقتصاد دولتی و رانتی جایی نخواهد داشت./

منبع خبر

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب