پنج شنبه
1399/04/12
مرکز فروش 03154750439

هر صنعتگر برای جلب مشتری، ناگزیر از داشتن سه خصلت است. در کارش مهارت داشته باشد، در کارش امانتدار باشد و رضایت کسی که به او سفارش داده است به دست آورد.

مهارت - دانش - صنعت - مشتری مداری - امانت داری


   امام صادق (علیه السلام):

هر صنعتگر برای جلب مشتری، ناگزیر از داشتن سه خصلت است.
در کارش 
مهارت داشته باشد، در کارش امانتدار باشد و رضایت کسی که به او سفارش داده است به دست آورد.ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب