سه شنبه
1401/04/14
مرکز فروش 03154750439

بازدید بصورت مجازی از شرکت اطمینانبازدید مجازی از تمامی مراحل تولید یکی از واحد های زیر مجموعه گروه نساجی اطمینان

 

شما مشتریان می توانید با استفاده از لینک زیر ، بصورت مجازی از شرکت اطمینان در کانال آپارت ما بازدید نمایید .
  

 

سایر خبرها

خبر قبلی  ـــــــــــــ  خبر بعدی


 

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب