یکشنبه
1403/02/30
مرکز فروش 03154750439

انتخابات هیئت نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار میشود.

انتخابات هیئت نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار میشود.

 

سیدجواد سجادی بیدگلی رئیس هیئت مدیره گروه نساجی اطمینان، کاندیدای این دوره شدند و انتخابات روز شنبه 20 اسفندماه 1401 ساعت 8 تا 18 برگزار خواهد شد.

 

مشارکت پرشور در انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، نشان از آن دارد که صاحبان صنایع ، معادن ، بازرگانان و کشاورزان ،نسبت به آینده اقتصادی منطقه و میهن عزیزمان ایران دغدغه داشته و با شرکت در انتخابات پارلمان بخش خصوصی در آینده صنعت و کسب وکار خود موثر خواهند بود.

 

مدیران دارای کارت بازرگانی می‌توانند با در دست داشتن کارت ملی و کارت بازرگانی ،کاندیدا های مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

 

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب